Search:

Idfirme Izvođač radova Vlasnik Odgovorno lice Adresa
Broj Telefon
Broj zahtjeva Datum zahtjeva RpA RpB Broj ugovora Datum ugovora Ugovor važi Datum isteka
ugovora
Broj Rješenja Napomena Izvod iz Sudskog reg. Odobrenja za rad Dokaz o zap. majstora Dokaz o zap. ing. Atest zavarivača Važi Do Potvrda rukovanje Uvjerenje G600 Pio Obrazac Mišljenje Komisije Alarm
1 OR BAKE BRUTUS MIRALEM BRUTUS MIRALEM I BOŠNJACKE BRIGADE 32 061/200-401 - 08.06.2018 Da Ne 155/18 11.06.2018 tri godine 10.06.2021 16-21-755/11-I - Ne Da Da Ne Da 23.11.2020 Da Da Da Pozitivno 0
2 SZD TERMONT MURIĆ AMIR MURIĆ AMIR SAFETA HADŽIĆA 123 061/191-091 - 05.06.2018 Da Ne 148/18 07.06.2018 tri godine 06.06.2021 03-21-1373/12 BS Izvođač je penzioner, po mišljenju pravnika iz direkcije Emira kadrića ispunjava uslove za dodjelu RP! Ne Da Da Ne Da 16.12.2019 Da Da Da Pozitivno 0
3 SOR TOPLOVOD ĆUREVAC IRFAN ĆUREVAC IRFAN SEDRENIK 36 033/536-441; 061/132-729 - 04.06.2018 Da Ne 154/18 11.06.2018 tri godine 10.06.2021 UP-I-04-21-5287/2011 - Ne Da Da Ne Da 23.10.2019 Da Da Da Pozitivno 0
4 ING-PROJEKT-MONTAŽA S.O.D. ALAGIĆ SLOBODAN ALAGIĆ SLOBODAN ENVERA ŠEHOVIĆA 16 061/146-147; 033/523-101 - 07.01.2015 Da Ne - - tri godine - 03-21-278/12 Penzioner! Ne Da Da Ne Da 07.05.2015 Da Da Ne Pozitivno 0
5 AS-GAS O.D. GRELJO AMIR GRELJO AMIR ALEJA BOSNE SREBRENE bb 061/156-094 - 17.05.2018 Da Ne 135/18 24.05.2018 tri godine 23.05.2021 03-21-10268/07 Trgovački centar Vojničko polje Ne Da Da Ne Da 12.03.2020 Da Da Da Pozitivno 0
6 OD D.H. MONT DOVADŽIJA MIRSAD DOVADŽIJA MIRSAD AHMEDA RIZVE 11 061/157-401 - 16.03.2018 Da Ne 89/18 28.03.2018 tri godine 27.03.2021 03-21-145/15 - Ne Da Da Ne Da 12.09.2019 Da Da Da Pozitivno 0
7 VMS GROUP D.O.O. SARAJEVO AJANOVIĆ MUHAMED ZUKIĆ SAMIR DONJI HOTONJ 9 033/717-170 - 06.02.2018 Da Ne 90/18 28.03.2018 tri godine 27.03.2021 065-0-RegZ-14-007477 - Da Da Da Da Da 09.10.2020 Da Da Da Pozitivno 0
8 ELKOMONT D.O.O. BARAKOVAC ENES VILIĆ DŽEMAL TVORNIČKA 3 033/222-443 - 29.03.2018 Da Da 96/18 09.04.2018 tri godine 08.04.2021 065-0-RegZ-14-006941 - Da Ne Da Da Da 12.01.2019 Da Da Da Pozitivno 0
9 METAN-SERVIS O.D. TINJAK DAMIR TINJAK DAMIR SENADA POTURKA SENČIJA 80 061/214-420 - 15.03.2018 Da Ne 88/18 28.03.2018 tri godine 27.03.2021 03-21-11497/09-HZ - Da Da Da Ne Da 02.03.2019 Da Da Da Pozitivno 0
10 ENERGOGAS D.O.O. DELJANIN EDISA ŠAHINOVIĆ MUHIDIN MERHEMIĆA TRG 10 061/159-319; 033/445-166 - 20.07.2018 Da Da 185/18 01.08.2018 tri godine 31.07.2021 065-0-RegZ-18-004519 - Da Da Da Da Da 29.05.2019 Da Ne Da Pozitivno 0
11 MOUNTAIN D.O.O. MACULJI AMIRA, HUKIĆ ENSAR ENSAR HUKIĆ BINJEŽEVO bb 033/770-320 - 10.05.2018 Da Da 137/18 24.05.2018 tri godine 23.05.2021 065-0-Reg-15-001921 od 2.6.15 - Da Da Da Da Da 08.05.2020 Da Da Da Pozitivno 0
12 UNIONINVEST D.D. SARAJEVO HADŽIBEGIĆ MIRZA MUHIBIĆ RASIM; BAJRAMOVIĆ AIDA; ČENGIĆ ARMIN GRBAVIČKA 4 033/567-458 - 26.04.2018 Da Da 149/18 06.07.2018 tri godine 05.07.2021 065-0-RegZ-18-0025902 - Da Da Da Da Da 20.05.2018 Da Da Da - 0
13 S.O.D. AVDIĆ AVDIĆ AMEL AVDIĆ AMEL BJELAVE 121 033/207-200; 061/268-710 - 08.05.2018 Da Ne 123/18 10.05.2018 tri godine 09.05.2021 04-20-85/10 od 31.07.2010. - Ne Da Da Ne Da 10.04.2018 Da Da Da Pozitivno 0
14 EL-MI TERM TABAK SADIK TABAK SADIK BERKUŠA MALA 52 061/144-279 - 22.05.2017 Da Ne 153/17 01.08.2017 tri godine 31.07.2020 - - Ne Da Da Ne Da 17.11.2017 Da Da Da Pozitivno 0
16 TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING D.O.O. HODŽIĆ ZIJAD MURIS HODŽIĆ, ZIJAD HODŽIĆ PLANDIŠTE 14 033/774-450 - 31.08.2017 Da Da 178/17 16.09.2017 tri godine 15.09.2020 065-0-RegZ-14-006854 - Da Da Da Da Da 11.01.2019 Da Ne Da Pozitivno 0
17 CLIMA TRADE D.O.O. GAČANOVIĆ AKIF i GAČANOVIĆ SENAD. GAČANOVIĆ AKIF DŽEMALA BIJEDIĆA 301 033/628-199 - 20.03.2018 Da Da 87/18 05.04.2018 tri godine 04.04.2021 065-0-RegZ-18-001316 - Da Ne Da Da Da 26.12.2018 Da Da Da Pozitivno 0
18 NESING D.O.O. NESLAN HUSEIN NESLAN ELDIN VELIKIH DRVETA 1 062/593-493 - 09.04.2018 Da Ne 123/18 10.05.2018 tri godine 09.05.2021 065-0-Reg-15-002035 - Da Da Da Da Da 19.10.2018 Da Da Da Pozitivno 0
19 UNIS FAGAS D.O.O. SARAJEVO ALEN GRADAŠČEVIĆ Muamer Drače i Nemanja Jevtić RAJLOVAČKA BB 033/529-080 - 13.03.2018 Da Da 119/18 09.05.2018 tri godine 08.05.2021 065-0-RegZ-18-002752 - Da Da Da Da Da 07.09.2018 Da Da Da Pozitivno 0
20 HEJZING O.D. HALVADŽIJA ESAD HALVADŽIJA ESAD VITKOVAC 89 061/200-481 - 25.04.2018 Da Ne 136/18 24.05.2018 tri godine 23.05.2021 03-21-9581/12 BS od 29.11.2012 - Ne Da Da Ne Da 18.04.2020 Da Da Da Pozitivno 0
21 TERMOMEPROS D.O.O. DELALIĆ HATIDŽA ADILA REDŽIĆ STUPSKA 50 033/625-636 - 26.05.2017 Da Da 155/17 01.08.2017 tri godine 31.07.2020 UF/I-413/01 - Da Da Da Da Da 25.04.2019 Da Da Da Pozitivno 0
22 TOPLOTNI SISTEMI D.O.O. HAMZIĆ ASMIR HAMZIĆ ASMIR BRAĆE MULIĆA 75 061/167-727 - 21.09.2015 Da Ne 216/17 12.10.2017 tri godine 11.10.2020 UF/I-240/02 Posjeduje odobrenje za press spoj! Ne Da Da Ne Da 12.06.2019 Da Da Da Pozitivno 0
23 EMINA D.O.O. ŠABIĆ SEAD UZUNOVIĆ EDIN B.MAHALA (Visoko, Zenicko dobojski kanton) 41 032/741-929; 061/153-402 - 28.04.2015 Da Ne - 28.05.2015 dvije godine 27.05.2017 U/I-389/00 Odlukom br.010101-03-26928/15 od 09.12.2015. Izrečena sankcija obavljanja radova u trajanju od tri mjeseca! Da Ne Da Ne Da 09.10.2015 Da Da Da - 0
24 SZD HVAC JUSIĆ ALDIN JUSIĆ ALDIN SOUKBUNAR MALI 5 060/330-0116 24 29.04.2015 Da Ne - - - - 04-21-66/08 - Ne Da Da Ne Da 14.03.2016 Ne Da Da - 0
25 GARANT D.O.O. ŠAHMAN ANES ŠAHMAN ANES MULA MUSTAFE BAŠESKIJE 63/20 061/482-488 - 27.07.2017 Da Da 158/17 01.08.2017 tri godine 31.07.2020 UF/I-1379/03 - Da Ne Da Da Da 29.05.2019 Da Da Da Pozitivno 0
27 E+E+E - ENERGY D.O.O. HADŽIJUSUFOVIĆ ANES Halimanović Imer HAMIDA SVRZE 8 062/970-061 26 15.08.2017 Da Da 180/17 16.09.2017 tri godine 15.09.2020 065-0-RegZ-15-001748 Kao Monter CG prijavljen je Zemanić Mustafa Da Ne Da Da Da 12.09.2019 Da Ne Da Pozitivno 0
45 O.D. TPI MUMINOVIĆ ALMIR MUMINOVIĆ ALMIR ADEMA BUCA 399 061/519-090 28 03.08.2017 Da Ne 254/17 01.12.2017 tri godine 30.11.2020 03-21-9855/07 - Ne Da Da Da Da 20.04.2017 Da Da Da Pozitivno 0
46 ENERGOMONT-KOMERC D.O.O. RAMIĆ SEAD RAMIĆ SEAD NOVI REZERVOAR 30 061/ 270-600 - 18.05.2015 Da Ne 199/17 01.10.2017 tri godine 30.09.2020 065-0-Reg-08-002324 - Da Ne Da Ne Da 05.05.2016 Da Ne Da Pozitivno 0
47 TERMO-MONT HAJDAR DŽEVAD HAJDAR DŽEVAD ALIPAŠINA 169 061/172-771 47 18.05.2015 Da Ne 201/17 01.10.2017 tri godine 30.09.2020 04/1-21-269/99 - Ne Da Da Ne Da 28.02.2018 Da Ne Da Pozitivno 0
48 EL-TE 3 D.O.O. HASANEFENDIĆ ABDULAH HASANEFENDIĆ ABDULAH GORAŽDANSKA-NOVI GRAD 3 033/719-700 - 28.02.2019 Da Da 85/19 01.04.2019 tri godine 31.03.2022 065-0-RegZ-15-004310 - Da Da Da Da Da 24.10.2020 Da Da Da Pozitivno 0
49 REAW D.O.O. DEDOVIĆ RAZA DEDOVIĆ ENVER MALA ALEJA 14 061/700-491 - 14.06.2017 Da Da 156/17 01.08.2017 tri godine 31.07.2020 065-0-RegZ-17-002392 - Da Ne Da Da Da 19.05.2019 Da Ne Da Pozitivno 0
50 STUDENAC TRADE LONČARIĆ JASMIN MUSLIM REMZO SAMIRA ĆATOVIĆA - KOBRE 13/I 033/626-244; 061/740-550 - 29.08.2017 Da Ne 200/17 01.10.2017 tri godine 30.09.2020 065-0-RegZ-14-003944 - Da Ne Da Ne Da 18.04.2018 Da Da Da Pozitivno 0
51 SINTAL D.O.O. SINANOVIĆ TALE BILANOVIĆ HUSEIN, KURTIĆ ADNAN HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 7 B 033/219-828 - 25.08.2017 Da Da 214/17 17.10.2017 tri godine 16.10.2020 065-0-RegZ-15-001309 - Da Ne Da Da Da 05.04.2018 Da Ne Da Pozitivno 0
52 ERGAS D.O.O. DAUTOVIĆ FERID FADIL DAUTOVIĆ HUSREFA REDŽIĆA 10 033/208-000 - 05.12.2017 Da Ne 255/17 12.12.2017 tri godine 11.12.2020 065-0-RegZ-17-007594 od 03.10. - Da Ne Da Ne Da 08.05.2019 Da Da Da Pozitivno 0
53 OD HODOVIĆ-GPV HODOVIĆ ŠERIF HODOVIĆ ŠERIF OLOVSKA 28/2 061/469-815 - 05.10.2017 Da Ne 215/17 12.10.2017 tri godine 11.10.2020 03-21-2997/09 BS Prijavljen za izvođenje samo press spoja! Ne Da Da Ne Ne - Da Da Da Pozitivno 0
55 ITG D.O.O. GRIZELJ TEO ŽUNIĆ SABIRA, ČAVKUŠIĆ EMIR I IBRAIĆ NIKOLA HIFZI BJELEVCA 3 061/146-269 - 18.08.2017 Da Da 179/17 12.09.2017 tri godine 11.09.2020 065-0-RegZ-15-001925 - Da Ne Da Da Da 06.09.2018 Da Ne Da - 0
56 PLINSKI SERVIS DURAKOVIĆ ŠEFKIJA DURAKOVIĆ ŠEFKIJA LJUBLJANSKA 12 061/170-261 - 20.06.2017 Da Ne 154/17 01.08.2017 tri godine 31.07.2020 03-21-5384/11 BS - Ne Da Da Ne Da 05.05.2019 Da Da Da - 0
76 KJKP "TOPLANE SARAJEVO" ADMIR DŽUBUR SENADA TANOVIĆ SEMIRA FRAŠTE 22 033/450-030 - 24.12.2018 Da Da 222/18 02.10.2018 tri godine 01.10.2021 065-0-RegZ-18-007437 Umjesto PIO listinga dostavljena potvrda iz firme zbog visoke cijene koštanja istog! Da Ne Da Da Da 01.06.2020 Da Da Da Pozitivno 0
97 INTERCLIMA D.O.O. SPAHIĆ AZIZ BABIĆ EDHEM I GALIĆ DEJAN HIFZI BJELEVCA 11 A 033/774-500 - 03.07.2017 Da Da 177/17 11.09.2017 tri godine 10.09.2020 065-0-RegZ-17-005283 - Da Da Da Da Da - Da Da Da Pozitivno 0
98 O.D. THI HADŽIĆI DEMIROVIĆ SEJO DEMIROVIĆ SEJO TINOHOVSKA 82 061/803-991 98 29.03.2017 Da Ne 153/18 13.06.2018 jednu godinu 13.06.2019 04-20-1-3252/2013 - Ne Da Da Ne Da 02.03.2019. Da Da Da Pozitivno 0
118 ALMY D.O.O. Zenica BEGIĆ ALMIR MULAHALILOVIĆ ISMET i HOROZOVIĆ FAHRIJA VRANDUČKA bb, Zenica 061/721-624; 061/590-172; 032/878-048 99 03.10.2017 Da Ne - 25.02.2019 jednu godinu 25.02.2020 043-0-RegZ-16-002311 - Da Ne Da Da Da 11.05.2020 Da Ne Da Pozitivno 0
119 "ŠING" d.o.o. Visoko ŠAHINOVIĆ SALIH Šubić Senaid INDUSTRIJSKA ZONA OZRAKOVIĆI bb 061/153-462 - 24.08.2018 Da Ne 227/18 10.10.2018 šest mjeseci 08.04.2019 U/I-504-05 - Da Ne Da Da Da 08.05.2020 Da Ne Da Pozitivno 0
139 OBRTNIČKO BRAVARSKO MONTERSKA RADNJA NEDIM GORUŠANOVIĆ NEDIM GORUŠANOVIĆ OSMANA NAKAŠA 16 062/347-576 - 11.02.2019 Da Ne 46/19 26.02.2019 šest mjeseci 25.08.2019 UP-I-04-21-6153/18 od 13.11.20 Podmosilac Zahtjeva za dodjelu RP-A nije priložio PIO listing iz razloga jer se radi o dopunskoj djelatnosti. Ne Da Da Ne Da 04.01.2022 Da Da Ne Pozitivno 0
159 "HGV SISTEMI" Đozo Sanela Đozo Hamza BULEVAR BRANILACA DOBRINJE bb 062/249-954 - 19.04.2019 Da Ne - 24.04.2019 tri mjeseca 23.07.2019 02/03-21-12108/18 BS o - Ne Da Da Ne Da 28.03.2021 Da Da Da Pozitivno 1