POSJETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA

Stručno-edukativna posjeta studenata IV godine Mašinskog fakulteta Sarajevo Dana 12.04.2019.godine studenti četvrte godine energetskoprocesnog odsjeka sa Mašinskog fakulteta su posjetili poslovno –tehnički objekat Sarajevogasa na Butilama. Cilj posjete je doprinos kvalitetnijem i sveobuhvatnijem obrazovanju budućih inžinjera. Putem stručne posjete studenti su imali priliku da se upoznaju  sa ulogom i značajem Sarajevogasa u snabdijevanju Kantona Sarajevo

Održan Simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH

Danas (28.03.2019) u organizaciji Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH, održan je „Drugi simpozij upravljanja komunalnim otpadom,upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u Federaciji BiH“. Na Simpoziju, predstavnici javnih komunalnih preduzeća prezentirali su planirane i projekte dobrih praksi, iskustva i primjene savremenog upravljanja komunalnim otpadom,upravljanje vodama,energetskom efikasnošću i upravljanje grobljima u FBiH.  Direktorica Sarajevogasa, gđa. Nihada

Više od dva kilometra nove gasne mreže u naseljima Dobroševići i Aneks

Potpisan je Protokol o izgradnji dijela distributivne gasne mreže u dijelovima Općine Novi Grad. Protokol su danas (26.03.2019) potpisali Nihada Glamoč, direktorica KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo i Kenan Bukva, šef odsjeka komunalnih poslova i saobraćajne infrastrukture Općine. Riječ je o nastavku projekta gasifikacije čiji je cilj da se naseljima na području Općine omogući korištenje prirodnog gasa kao okolinski

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Cilj je jasan – čisto nebo iznad Sarajeva!   Imajući u vidu zajedničku misiju, a to je poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, te stimulisanje građana da koriste prirodni gas kao okolinski najprihvatljiviji energent, projekti subvencioniranja troškova izgradnje gasnih priključaka u Kantonu, kao i rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija nastavljaju se i u 2019. godini. Projekte

Translate »