OTVOREN CENTAR ZA KOMUNALNE USLUGE

Dana 18.12.2017.godine u ulici Envera Šehovića br.14, održano je svečano otvaranje Centra za komunalne usluge. Centar za komunalne usluge je projekat Vlade Kantona Sarajevo  i građanima će pružati usluge komunalnih preduzeća:  „KJKP Vodovod i kanalizacija“,  „KJKP Toplane“, „ KJKP Rad“  i „ KJKP Sarajevogas“.  Više na http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/otvoren-centar-komunalnih-usluga-u-kantonu      

SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

Održana prezentacija zajedničkog projekta “Centar za komunalne usluge“

U petak, 17. novembra 2017. godine,  u velikoj sali općine Centar, Sarajevogas je, u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša organizovao prezentaciju projekta i načina rada zajedničkog centra za komunalne usluge. Prezentaciji su, osim ministra komunalne privrede i infrastrukture, gosp. Senada Hasanspahića i  Ministra prostornog uređenja i

Translate »