Očitanje potrošnje gasa

Prema Planu očitanja potrošnje prirodnog gasa za mjesec februar očitanje potrošnje gasa će se vršiti prema slijedećem rasporedu: Velika privreda – 28.02.2017. Individualni kupci – domaćinstva kao i kupci male privrede u dane 27. i 28.02.2017. Toplane – 01.03.2017. Molimo da našim očitačima omogućite pristup mjeraču potrošnje gasa. Ukoliko očitaču ne bude omogućen pristup, molimo vas da

Nastavak izgradnje gasne mreže na Kromolju i Poljinama

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić posjetio je sa svojim saradnicima KJP Sarajevogas gdje je sa direktoricom Nihadom Glamoč i predstavnicima ovog preduzeća razgovarao o aktuelnim pitanjima razvoja gasne mreže na području općine Centar i podizanju kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima. U tom smislu dogovoreno je više značajnih aktivnosti u narednom periodu. Prije svega,

SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

SNABDIJEVANJE GASOM KANTONA SARAJEVO U MJESECU JANUARU

U toku mjeseca januara 2017. godine KJKP Sarajevogas d.o.o.  je isporučio kupcima svih tarifnih kategorija (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  31.770.000 Sm3 prirodnog gasa odnosno 317 GWh energije za područje Kantona Sarajevo. Svi kupci su tokom ekstremno niskih temperatura u mjesecu januaru bili uredno snabdjeveni prirodnim gasom i nije zabilježen nijedan prekid

Translate »