NOVA USLUGA-Dostava računa putem elektronske pošte

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo počev od  01.07.2015.godine uvodi novu uslugu dostavu e-Računa za utrošeni gas putem elektronske pošte (E-maila) i time još više doprinosi očuvanju okoliša. e-Račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za utrošeni gas. Izgled e-Računa je sadržajno identičan printanom računu koji Vam se sada dostavlja na kućnu adresu. Da bi Vam

Očitanje potrošnje prirodnog gasa

Cijenjeni korisnici prirodnog gasa, Obaviještavamo vas da, prema Planu očitanja potrošnje prirodnog gasa za mjesec juni , očitanje potrošnje gasa će se vršiti u periodu 29.06. – 03.07.2015.godine, stoga vas molimo da našim očitačima omogućite pristup mjeraču potrošnje gasa. Ukoliko očitaču ne bude omogućen pristup, molimo vas da postupite u skladu sa obavještenjem koje će

Translate »