Obavijest

Obavještavamo kupce prirodnog gasa i korisnike usluga da će od 11.07.2017 do 31.07.2017.godine zbog aktuelnih vremenskih prilika radno vrijeme u Centrima za kupce i drugim poslovnim objektima Sarajevogasa biti od 07:30 – 15:30.

Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove pružanja podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

Translate »