INFORMACIJA O SANACIJI CURENJA GASA U BINJEŽEVU

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo u skladu sa propisanim procedurama, vrši redovne preventivne kontrole, koje su uobičajne na saobraćajnicama Kantona Sarajevo prilikom izvođenja građevinskih radova. Na osnovu saznanja da se vrše pripremni i završni radovi asfaltiranja na lokalitetu Binježeva prema Miševićima, radnici Sarajevogasa, koji su vršili svakodnevnu redovnu kontrolu detekcijom, registrovali su 31.10.2019. godine prisustvo gasa

SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI PRVE JAVNE CNG PUNIONICE U KANTONU SARAJEVO

Danas (25.10.2019) obilježen je završetak radova na izgradnji prve javne CNG punionice u Kantonu Sarajevo koja se nalazi u neposrednoj blizini poslovno-tehničkog objekta Sarajevogasa u Butilama. Sporazum o finansiranju projekta ”Izgradnja punionice vozila na prirodni gas” potpisali su 27.12.2017.godine, KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Nakon dobijanja urbanističke i građevinske dozvole, realizacija

Započela četvrta faza realizacije projekta gasifikacije naselja Kromolj, Slatina, Poljine, Šip i Nahorevo

Danas (14.10.2019.) godine počela je realizacija četvrte faze izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj, Slatina, Poljine, Šip i Nahorevo. Predviđena je izgradnja nove distributivne gasne mreže u dužini od 1.364 metara, a na novu mrežu planirano je priključenje više od 50 individualnih stambenih objekata. Više informacija na http://www.centar.ba/novost/15820/zapocela-cetvrta-faza-realizacije-projekta-gasifikacije-naselja-kromolj-slatina-poljine-sip-i-nahorevo      

Translate »