Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove pružanja podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

Uskoro početak druge faze projekta gasifikacije naselja Kromolj, Slatina i Poljine

U prostorijama Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“, u utorak, 30. maja 2017. godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa direktoricom preduzeća Nihadom Glamoč potpisao ugovor o nastavku realizacije projekta izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj, Slatina i Poljine. Više na http://www.centar.ba/novost/13216/uskoro-pocetak-druge-faze-projekta-gasifikacije-naselja-kromolj-slatina-i-poljine

Translate »