KJKP Sarajevogas d.o.o. je uveo novu uslugu za korisnike prirodnog gasa tj. dostavu računa za utrošeni gas putem elektronske pošte  (E-račun).

E-račun pruža mnoštvo prednosti u odnosu na uobičajenu dostavu računa poštom:

  • E-račun za utrošeni gas stiže brzo i sigurno na E-mail adresu korisnika;
  • E-račun je uvijek dostupan za pregled, te se može trajno sačuvati u digitalnom obliku;
  • E-račun je prikladan za sve korisnike koji plaćanje vrše putem internet bankarstva ili trajnim nalogom;
  • Aktiviranjem usluge E-račun dajete doprinos u očuvaju životne sredine.

Zahtjev možete podnijeti u najbližem Centru za kupce  i računi za utrošeni gas će vam dolaziti  putem elektronske pošte.

Zahtjev za dostavu računa elektronskom poštom – fizička lica

Zahtjev za dostavu računa elektronskom poštom – pravna lica

Translate »