MISIJA

Naša misija je obezbijediti:

  • kontinuirano,
  • pouzdano i sigurno,
  • ekonomično

snabdjevanje prirodnim gasom za sve sadašnje i potencijalne kupce, nudeći kvalitet i ekološki najčistiji energent, te time doprinijeti dobrobiti društva.

VIZIJA

Kao lider u distribuciji i prodaji prirodnog gasa, osigurati ekološki čistu okolinu u Kantonu Sarajevo, upotrebom gasa kao glavnog energenta u svim sferama života i privređivanja, slijedeći trendove zemalja Evropske unije.

Translate »