MISIJA

Misija Sarajevogasa je obezbijediti: kontinuirano, pouzdano, sigurno i ekonomično snabdijevanje prirodnim gasom za sve sadašnje i potencijalne buduće kupce, nudeći kvalitet usluge i po okolinu jedan od najprihvatljivijih energenata, te time doprinijeti većoj dobrobiti društva.

 

VIZIJA

Sarajevogas će svojim društveno odgovornim poslovanjem i profesionalnim integritetom zadržati lidersku poziciju u distribuciji i prodaji prirodnog gasa, biti najznačajniji faktor osiguranja kvaliteta zraka povećavanjem učešća prirodnog gasa u bilansu energetskih potreba Kantona Sarajevo i izgradnjom posvećenih i kvalitetnih odnosa sa svim kupcima u cilju kontinuiranog povećanja njihovog zadovoljstva.

Translate »