U ostvarivanju Misije i Vizije rukovodstvo Sarajevogasa je opredjeljeno da:
·         neprekidno ispunjava zahtjeve primjenjive na proizvode i usluge preduzeća u vezi sa izgradnjom i održavanjem distributivne gasne mreže i priključaka, snabdijevanjem i distribucijom prirodnog gasa, primjenjujući najbolje  raspoložive tehnike, propise i standarde;
·         stalno povećava zadovoljstvo svojih kupaca obezbjeđivanjem proizvoda i usluga u skladu sa zahtjevima, važećim standardima i propisima;
·         obaveže i motivira sve svoje partnere da stalno poboljšavaju kvalitet i smanjuju negativne uticaje na okoliš;
·         motivira zaposlene i sistematičnim obučavanjem povećava kompetentnost i svjesnost o važnosti odnosa prema kupcu, kvalitetu i okolišu;
·         informiše kupce i građane o okolinskim prednostima upotrebe prirodnog gasa i opcijama za njegovu efikasnu upotrebu;
·         svoje poslovanje usklađuje sa relevantnim okolinskim zakonodavstvom, propisima i drugim zahtjevima koje preduzeće prihvati kao obavezu,
·         provodi zaštitu okoliša, uključujući prevenciju zagađivanja, smanjenje emisija, upotrebe prirodnih resursa i energije i dobro upravljanje otpadom;
·         stalno poboljšava sistem upravljanja kvalitetom i sistem okolinskog upravljanja radi poboljšanja performansi sistema i okolinskog učinka preduzeća.   

 

14.12.2016. godine

Translate »