Odluka o izboru – KN-05-01-19 – JN usluga prijevoza radnika na posao i s posla u 2019. godini
Odluka o izboru – PRZJN-05-05-19 – JN usluga oglašavanja u dnevnim novinama u 2019. godini
Odluka o izboru – KN-05-02-19 – JN kancelarijskog pribora
Odluka o izboru – TD-05-01-19 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – KN-05-04-19 – JN čeličnih fitinga
Odluka o izboru – TD-05-02-19 – JN građevinskih radova na distributivnom gasnom sistemu i objektima preduzeća
Odluka o izboru – TD-05-04-19 – JN osiguranja vozila
Odluka o izboru – KN-05-03-19 – JN avionskih karata u 2019. godini
Odluka o izboru – KN-05-06-19 LOT 1 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite videonadzora
Odluka o izboru – KN-05-06-19 LOT 2 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite vatrodojave
Odluka o izboru – KN-05-06-19 LOT 3 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite protuprovale
Odluka o izboru – TD-05-05-19 – JN regulaciono mjernih setova
Odluka o izboru – KN-05-07-19 – JN usluga održavanja servera
Odluka o izboru – KN-05-06-19 – JN ormarica za RMS
Odluka o izboru – KN-05-09-19 – JN kućica (ormara) za samostojeća gasna postojenja
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 1 – JN rezervnih dijelova za vozila Volkswagen
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 2 – JN rezervnih dijelova za vozila Fiat
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 3 – JN rezervnih dijelova za vozila Škoda
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 4 – JN akumulatora
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 5 – JN autoguma
Odluka o izboru – TD-05-03-19 – JN elektromaterijala
Odluka o izboru – TD-05-11-19 – JN usluga osiguranja imovine
Odluka o izboru – TD-05-12-19 – JN usluga osiguranja radnika
Odluka o izboru – TD-05-09-19 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – PP-05-01-19 – JN rezervnih dijelova za regulaciono-mjerne setove
Odluka o izboru – TD-05-13-19 – JN postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje protoka gasa
Rješenje po žalbi – TD-05-03-19 – JN elektromaterijala
Odluka o izboru – KN-05-11-19 JN usluga održavanja softvera i sistema za daljinsko očitanje
Odluka o izboru – TD-05-14-19 – JN odoranta THT
Odluka o izboru – KN-05-12-19 – JN rucnog, reznog i mjernog alata
Odluka o izboru – TD-05-10-19 – JN goriva i maziva
Odluka o izboru – TD-05-07-19 – JN mjeraca protoka gasa
Odluka o izboru – KN-05-10-19 – JN usluga strucnog nadzora na izgradnji CNG punionice
Odluka o izboru – TD-05-08-19 – JN gradevinskih radova na izgradnji punionice na prirodni gas u PTO Butile
Odluka o izboru – TD-05-18-19 – JN opreme za daljinsko ocitanje mjerila za gas (M-bus i radijski sistem)
Odluka o izboru – KN-05-13-19 – JN materijala za održavanje čistoće
Odluka o izboru – TD-05-19-19 – JN PE cijevi
Odluka o izboru – KN-05-14-19 – JN usluga servisiranja detektora gasa
Odluka o izboru – TD-05-16-19 – JN radova na izgradnji dijela distributivne gasne mreže na dionici Igman – Hadžici
Odluka o izboru – TD-05-21-19 – JN telekomunikacijskih usluga interneta
Odluka o izboru – TD-05-22-19 – LOT 1 – JN softvera
Odluka o izboru – TD-05-22-19 – LOT 2 – JN produženja i održavanja licenci za DMS Hermes
Odluka o izboru – KN-05-15 19 – JN usluge iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu
Odluka o izboru – TD-05-20 19 – JN nabavka prdizolovanih čeličnih cijevi i
Odluka o izboru – KN-05-17-19 – Rakonstrukcija UGI
Odluka o izboru – TD-05-24-19 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – TD-05-23-19 – JN MRU
Odluka o izboru – TD-05-17-19 – JN hardvera
Odluka o odgađanju postupka TD-05-25-19 licence
Odluka o poništenju – TD-05-22-19 – LOT 4 – JN produženja i održavanja licenci Oracle
Odluka o izboru – TD-05-22-19 LOT 3 – JN godišnje pretplate na tehnologiju MapInfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS aplikacije
Odluka o izboru – TD-05-15-19 – JN opreme za nadogradnju ispitnog sistema za mjerila protoka gasa
Odluka o izboru – TD-05-21-19-01 – JN telekomunikacijskih usluga fiksne i mobilne telefonije
Odluka o izboru – TD-05-31-19 – JN sistema za lasersku detekciju curenja gasa
Odluka o izboru – KN-05-22-19 – JN katodne zaštite
Odluka o poništenju – KN-05-23-19 – JN usluga revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu
Odluka o izboru – KN-05-26-19 – JN opreme i sredstava za zaštitu na radu od opasnih materija
Odluka o izboru – PRZJN-05-06-19 – JN usluga fizičke zaštite uposlenika i imovine
Odluka o izboru – PP-05-05-19 – JN dodatnih količina tonera po tenderu broj TD-05-01-19 – proširenje postojećih nabavki
Odluka o poništenju – TD-05-25-19 – JN usluga održavanja Microsoft licenci kroz CSP program licenciranja
Odluka o izboru – TD-05-33-19 – JN čeličnih kuglastih ventila za prirodni gas – podzemna ugradnja
Odluka o izboru – PRZJN-05-07-19 – JN usluga stručnog usavršavanja u skladu sa usvojenim tehničkim pravilima
Odluka o izboru – TD-05-35-19 – JN uređaja za ispitivanje unutrašnjih gasnih instalacija
Odluka o poništenju – KN-05-23-19 – JN usluga revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu
Odluka o izboru – TD-05-34-19 – JN usluga preuzimanja elektronskog računa, štampanja, kovertiranja, prijenosa i dostave istog kupcima
Odluka o izboru – TD-05-01-20 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – TD-05-36-19 – JN električne energije
Odluka o izboru – KN-05-28-19 – JN usluga revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu
Odluka o izboru – KN-05-02-20 – JN usluga prijevoza radnika na posao i sa posla u 2020. godini
Odluka o izboru – PRZJN-05-04-20 – JN usluga tehničkog pregleda i registracije vozila
Odluka o izboru – KN-05-03-20 – JN kancelarijskog pribora
Odluka o izboru – PRZJN-05-05-20 – JN usluga oglašavanja u dnevnim novinama u 2020. godini
Odluka o izboru – KN-05-04-20 – JN raznih usluga štampe
Odluka o poništenju – KN-05-28-19-3 – JN usluge revizije seta finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu
Odluka o izboru – TD-05-03-20 – Javna nabavka rezervnih dijelova za RMS
Odluka o izboru – TD-05-02-20 – JN usluga osiguranja vozila
Odluka o izboru – TD-05-05-20 – JN rezervnih dijelova za regulaciono-sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – KN-05-07-20 – JN avionskih karata u 2020. godini
Odluka o izboru – KN-05-06-20 JN usluga održavanja softwera i sistema za daljinsko očitanje
Odluka o izboru – TD-05-06-20 – LOT 1 – JN regulaciono-mjernih setova i stanica od G2,5 go G10
Odluka o izboru – TD-05-06-20 – LOT 2 – JN regulaciono-mjernih setova od G2,5 go G4
Odluka o izboru – TD-05-07-20 – JN mašinskih radova

 

 

 

 

 

Translate »