Odluka o izboru – KN-05-10-15 LOT 6 – JN autoguma
Odluka o izboru – KN-05-10-15 LOT 5 – JN akumulatora
Odluka o izboru – KN-05-10-15 LOT 4 – JN autodijelova za vouila Lada
Odluka o izboru – KN-05-10-15 LOT 3 – JN autodijelova za vozila Škoda
Odluka o izboru – KN-05-10-15 LOT 2 – JN autodijelova za vozila Fiat
Odluka o izboru – KN-05-10-15 LOT 1 – JN autodijelova za vozila Volkswagen
Odluka o izboru – KN-05-11-15 – JN trake za izolaciju čeličnih cijevi i prajmera
Odluka o izmjeni odluke o rezultatima postupka JN KN-05-10-15-04-A Autodijelovi za vozilo LADA
Odluka za javnu nabavku celicnih fitinga
Odluka o izboru – KN-05-14-15 – JN usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
Odluka o izboru – TD-05-03-15 – JN goriva i maziva
Odluka o izboru – KN-05-17-15 – JN bankovnih usluga
Odluka o izboru – KN-05-15-15 – JN boja i lakova
Odluka o izboru – TD-05-04-15 – JN hardwera
Odluka o izboru – TD-05-05-15 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – KN-05-18-15 – JN manometara i termometara
Odluka o izboru KN-05-19-15 – JN offset štampe
Odluka o izboru – KN-05-20-15 – JN čeličnih cijevi, pribora i elektroda
Odluka na prigovor – TD-05-04 – JN hardwera
Odluka o izboru – KN-05-14-15 – JN usluga iz oblasti ZNR i ZOP
Odluka o izboru KN-05-18-15 JN građevinskih radova
Odluka o izboru – TD-05-08-15 – JN polietilenskih fitinga i ventila za gas
Odluka o izboru – KN-05-21-15 – JN usluga čišćenja
Odluka o izboru – PP-05-01-15 – JN rezervnih dijelova za MRS
Odluka o izboru – KN-05-22-15 – JN računa za gas
Odluka o izboru – KN-05-23-15 – JN usluga održavanja IT opreme
Odluka o izboru – TD-05-09-15 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – TD-05-11-15 – LOT 1 – JN peći za sušenje elektroda i aparata za zavarivanje polietilena
Odluka o izboru – TD-05-11-15 – LOT 2 – JN geodetske opreme
Odluka o izboru – TD-05-11-15 – LOT 3 – JN mjernih instrumenata za ispitivanje gasnih instalacija
Odluka o izboru – KN-05-25-15 – JN opreme sistema katodne zaštite
Odluka o izboru – TD-05-10-15 – JN usluga očitanja mjerača (brojila) gasa
Odluka o poništenju – KN-05-27-15 – JN usluga fizičke zaštite uposlenika i imovine na lokaciji PTO Butila
Odluka o izboru – KN-05-23-15-A – JN opreme za zaštitu zaposlenika na radu i radne uniforme
Odluka o izboru – TD-05-12-15 – JN odoranta THT
Odluka o izboru – KN-05-30-15 – JN rezervnih dijelova za servisiranje detektora gasa
Odluka o izboru – KN-05-27-15 – JN usluga fizičke zaštite
Odluka o izboru – KN-05-29-15 – JN usluga revizije
Odluka po žalbi – KN-05-29-15 – JN usluga revizije
Odluka o izboru – KN-05-32-15 – JN građevinskih radova
Odluka o izboru – PP-05-02-15 – JN usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative
Odluka o izboru – KN-05-34-15 – JN cijevi za toplovod i materijala za grijanje
Odluka o izboru – KN-05-31-15 – JN elektronskih korektora
Odluka o izboru – KN-05-35-15 – JN usluga godišnje pretplate na tehnologiju Mapinfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS aplikacije
Odluka o izboru – KN-05-01-16 – JN kancelarijskog pribora
Odluka o izboru – KN-05-02-16 – JN usluga prijevoza radnika na posao i sa posla
Odluka o izboru – PRZJN-05-01-15 – JN provjere znanja uposlenika prema važećim tehničkim pravilima i prema zahtjevu TSM-a
Odluka o izboru – KN-05-06-16 LOT 1 – JN RD za vozila Volkswagen
Odluka o izboru – KN-05-06-16 LOT 2 – JN RD za vozila Fiat
Odluka o izboru – KN-05-06-16 LOT 3 – JN RD za vozila Škoda
Odluka o izboru – KN-05-06-16 LOT 4 – JN RD za vozila, akumulatori
Odluka o poništenju – KN-05-06-16 LOT 5 – JN RD za vozila, autogume
Odluka o izboru – KN-05-03-16 – JN usluga povremenih popravki na vozilima
Odluka o izboru – KN-05-33-15 – JN ručnog, reznog i mjernog alata
Odluka o izboru – KN-05-08-16 LOT 1 – JN usluga servisiranja sistema videonadzora
Odluka o izboru – KN-05-08-16 LOT 2 – JN usluga servisiranja sistema vatrodojave
Odluka o izboru – KN-05-08-16 LOT 3 – JN usluga servisiranja sistema protuprovale
Odluka o izboru – TD-05-02-16 LOT 2 – JN usluga osiguranja vozila
Odluka o izboru – KN-05-05-16 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – KN-05-29-15-01 – JN usluge revizije seta finansijskih izvještaja
Odluka o izboru – TD-05-02-16 LOT 1 – JN usluga osiguranja imovine
Odluka o izboru – KN-05-09-16 – JN autoguma
Odluka o izboru – KN-05-13-16 – JN čeličnih fitinga
Odluka o izboru – TD-05-01-16 – JN usluga osiguranja uposlenika
Odluka o izboru – KN-05-07-16 – JN materijala za održavanje čistoće
Odluka o izboru – KN-05-10-16 – JN mašinskih i građevinskih radova radova na izradi gasnih instalacija
Odluka o poništenju – KN-05-12-16 – JN elektromaterijala
Odluka o izboru – KN-05-14-16 – JN traka za izolaciju čeličnih cijevi i prajmera
Odluka o izboru – KN-05-11-16 – JN predizolovanih čeličnih cijevi i fitinga bez izolacije
Odluka o izboru – TD-05-03-16 – JN goriva i maziva
Odluka o izboru – TD-05-04-16 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – KN-05-17-16 – JN elektromaterijala
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Odluka o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o poništenju – KN-05-18-16 – JN usluga obezbjeđenja prijenosa novca sa blagajni do banke
Odluka o izboru – KN-05-20-16 – Jn usluga prihvata plaćanja putem POS terminala
Odluka o izboru – PRZJN-05-01-16 – JN pravnih usluga
Odluka o izboru – TD-05-05-16-LOT 1 – JN hardwarea
Odluka o izboru – TD-05-05-16-LOT 2 – JN Softwarea
Odluka o izboru – KN-05-16-16 – JN ventila za podzemnu ugradnju
Odluka o izboru – TD-05-06-16 – JN motornih vozila
Odluka o izboru – KN-05-21-16 – JN traka za izolaciju čeličnih cijevi i prajmera
Odluka o izboru – PP-05-01-16 – JN rezervnih dijelova za regulacione mjerne setove
Odluka o odgađanju postupka JN – TD-05-08-16-1 – JN telekomunikacijskih usluga fiksne i mobilne telefonije
Odluka o izboru – KN-05-22-16 – JN mašinskih radova na zamjeni i održavanju MRU
Odluka o izboru – TD-05-07-16 – JN mjerača za gas (od G2,5 do G25)
Odluka o izboru – TD-05-08-16 – LOT 2 – JN telekomunikacijskih usluga interneta
Odluka o izboru – KN-05-23-16 – JN usluga čišćenja i održavanja higijene
Odluka o izboru – TD-05-11-16 – JN građevinskih radova na nastavku rekonstrukcije objekta u PTC Butila
Odluka o izboru – KN-05-27-16 – JN računa za gas
Odluka o izboru – KN-05-18-16 – JN usluga obezbjeđenja prijenosa novca sa blagajni do bankle
Odluka o izboru – TD-05-09-16 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – TD-05-10-16 – JN trajne softverske licence kroz Microsoftov OLV program licenciranja
Rješenje o poništenju Odluke o izboru – TD-05-09-16-01 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – TD-05-09-16-01 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o poništenju – KN-05-28-16 – JN toplovodnog kondenzacionog kotla
Odluka o izboru – KN-05-29-16 – JN usluga održavanja printera, plotera, skenera, UPS-ova, monitora
Odluka o odgađanju postupka JN usluga održavanja printera, plotera, skenera, UPS-ova, monitora
Odluka o rezultatima okončanog postupka JN i izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru – TD-05-13-16 – JN PE cijevi za gas
Odluka o poništenju – TD-05-12-16 – JN postrojenja za regulaciju pritiska gasa
Odluka o izboru – TD-05-14-16 – JN hardwera
Odluka o izboru – TD-05-16-16 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – KN-05-25-16 – JN novog kompresora i servisiranja CNG punionice u PTC Butila
Odluka o izboru – KN-5-32-16 – JN opreme sistema katodne zaštite
Odluka o izboru – TD-05-18-16-01 – JN aparata za zavarivanje polietilena i čelika
Odluka o izboru – TD-05-18-16-02 – JN uređaja za ispitivanje na sistemu katodne zaštite – strujni maper
Odluka o izboru – TD-05-18-16-03 – JN mjernog instrumenta za ispitivanje gasnih instalacija
Odluka o izboru – TD-05-19-16 – JN postrojenja za regulaciju pritiska gasa
Odluka o izboru – KN-05-36-16 – JN rezervnih dijelova za servisiranje detektora gasa
Odluka o izboru – TD-05-15-16 – JN toplovodnog kondenzacionog kotla
Odluka o izboru – KN-05-31-16 – JN opreme za zaposlenike na radu i radne uniforme
Odluka o izboru – KN-05-34-16 – JN testnih gasova za ispitivanje i kalibraciju gas detektora
Odluka o izboru – KN-05-30-16 – JN elektronskog sistema registracije i evidencije prisustva uposlenika u objektima KJKP Sarajevogasa
Odluka o izboru – KN-05-35-16 – JN usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2016. godinu
Odluka o poništenju – KN-05-26-16-01 – JN stabilnog sistema za gašenje požara
Odluka o izboru – KN-05-38-16 – JN opreme i rezervnih dijelova za radio sistem
Odluka o izboru – KN-05-39-16 – JN usluga godišnje pretplate na tehnologiju MapInfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS aplikacije
Odluka o izboru – PRZJN-06-02-16 – JN stručnog usavršavanja u skladu sa usvojenim tehničkim pravilima
Odluka o izboru – TD-05-04-17 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – KN-05-01-17 – JN kancelarijskog pribora
Odluka o izboru – TD-05-05-17 – JN čeličnih fitinga
Odluka o izboru – KN-05-02-17 – JN usluga prijevoza radnika na posao i sa posla
Odluka o izboru – KN-05-03-17 – JN usluga povremenih popravki na vozilima
Odluka o izboru – TD-05-03-17 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – TD-05-02-17 LOT 2 – JN usluga obaveznog i kasko osiguranja vozila
Odluka o izboru – TD-05-02-17 LOT 1 – JN usluga osiguranja imovine
Odluka o izboru – KN-05-06-17 LOT 1 – JN rezervnih dijelova za vozila Volkswagen
Odluka o izboru – KN-05-06-17 LOT 2 – JN rezervnih dijelova za vozila Fiat
Odluka o izboru – KN-05-06-17 LOT 3 – JN rezervnih dijelova za vozila Škoda
Odluka o izboru – KN-05-06-17 LOT 4 – JN rezervnih dijelova za vozila – akumulatori
Odluka o izboru – KN-05-06-17 LOT 5 – JN rezervnih dijelova za vozila – autogume
Odluka o izboru – KN-05-07-17-LOT 1 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema videonadzora
Rješenje po žalbi – TD-05-01-17 – JN usluga osiguranja uposlenika
Odluka o izboru KN-05-08-17 – JN ručnog, reznog i mjernog alata
Odluka o izboru – KN-05-07-17-LOT 2 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema vatrodojave
Odluka o izboru – KN-05-07-17-LOT 3 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema protuprovale
Odluka o izboru – KN-05-11-17 – JN materijala za čišćenje
Odluka o izboru – KN-05-12-17 LOT 1 – JN usluga servisiranja detektora gasa – modeli GT 40, GAS TEC i SPY-GAS
Odluka o izboru – KN-05-12-17 LOT 2 – JN usluga servisiranja detektora gasa – modeli GM3 i GM3100 i kalibracije testne stanice TS3008
Odluka o izboru – KN-05-13-17 – JN usluga offset štampe
Odluka o izboru – TD-05-04-17 – JN mašinskih radova na zamjeni i održavanju mjerno regulacionih uređaja
Odluka o izboru – TD-05-06-17 – JN goriva i maziva
Odluka o izboru – TD-05-05-17 – JN ventila za podzemnu ugradnju
Odluka o izboru – TD-05-11-17 LOT 2 – JN softvera
Odluka o izboru – PP-05-01-17 – JN r-d za regulaciono mjerne setove
Odluka o izboru – KN-05-09-17 – JN predizolovanih čeličnih cijevi i fitinga bez izolacije
Odluka o izboru – KN-05-16-17 – JN opreme i rezervnih dijelova za radio sistem
Odluka o izboru – KN-05-15-17 – JN traka za izolaciju čeličnih cijevi
Odluka o izboru – KN-05-14-17 – JN elektromaterijala za tekuće i investiciono održavanje
Odluka o izboru – TD-05-10-17 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – TD-05-07-17 – JN građevinskih radova na iskopu i zatrpavanju rova za polaganje gasnih instalacija
Odluka o izboru – KN-05-18-17 – JN mašinskih i zanatsko-građevinskih radova na izradi i održavanju gasnih instalacija u građevinskim objektima
Odluka o izboru – TD-05-12-17 – JN ormarića za regulaciono mjerne setove
Odluka o izboru – TD-05-11-17 LOT 1 – JN hardvera
Odluka o izboru – TD-05-13-17 – JN kuglastih ventila sa reduktorom za nadzemnu ugradnju
Odluka o izboru – TD-05-15-17 – JN usluga kreditnog zaduženja po osnovu revolving kredita u iznosu od 2 miliona KM
odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca
Odluka o izboru – TD-05-08-17 – JN kancelarijskog namještaja za objekat PTO Butile i Centar za komunalne usluge
Rješenje po žalbi – TD-05-09-17 – JN mjerača gasa
Odluka o izboru – KN-05-20-17 – JN stabilnog sistema za gašenje požara
Odluka o izboru – TD-05-17-17 – JN usluga očitanja mjerača (brojila) gasa
Odluka o izboru – PP-05-02-17 LOT 1 i 2 – JN pripreme i usvajanja DVGW regulative
Odluka o izboru – TD-05-11-17-01 – JN hardvera
Odluka o izboru – TD-05-18-17 – JN polietilenskih cijevi za gas
Odluka o izboru – TD-05-19-17 LOT 1 – JN uređaja za mjerenje izolacije – Holiday detektor
Odluka o izboru – TD-05-19-17 LOT 2 – JN agregata za struju – varenje
Odluka o izboru – TD-05-19-17 LOT 4 – JN stacionarnog mjernog uređaja za mjerenje koncentracije odoranta
Odluka o poništenju – TD-05-19-17 LOT 3 – JN cirkulacione duplex pumpe
Odluka o izboru – TD-05-16-17-01 – JN usluga čišćenja i održavanja higijene radnih prostorija u PTC Butile
Odluka o izboru – KN-05-22-17 – JN elektronskih korektora
Odluka o poništenju postupka JN – TD-05-11-17 LOT 1 – JN hardvera
Odluka o izboru – TD-05-14-17 – JN vozila
Odluka o izboru – KN-05-17-17 LOT 2 – JN usluga iz oblasti zaštite na radu
Odluka o izboru – KN-05-17-17 LOT 1 – JN usluga iz oblasti zaštite od požara
Odluka o izboru – PP-05-03-17 – JN dodatnih količina kancelarijskog namještaja – čelična podkonstrukcija (podest platforma)
Odluka o izboru – KN-05-21-17 – JN opreme i sredstava za zaštitu na radu i radnih uniformi
Odluka o izboru – TD-05-20-17 – JN odoranta THT
Odluka o izboru – KN-05-23-17 – JN manometara i termometara
Odluka o izboru – TD-05-19-17 LOT 5 – JN instrumenata za detekciju gasa
Odluka o izboru – PRZJN-05-01-17 – JN pravnih usluga zastupanja u postupku pred nadležnim sudom
Odluka o izboru – KN-05-24-17 – JN usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. i 2018. godinu
Odluka o izboru – KN-05-25-17 – JN cirkulacione duplex pumpe
Odluka o izboru – PRZJN-05-02-17 – JN usluga stručnog usavršavanja u skladu sa usvojenim tehničkim pravlima
Odluka o izboru – TD-05-22-17 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – TD-05-21-17 – JN usluga fizičke zaštite uposlenika i imovine
Odluka o izboru – TD-05-23-17 – JN hardvera
Rješenje o poništenju – KN-05-01-18 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – KN-05-26-17 – JN usluga godišnje pretplate na tehnologiju MapInfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS
Odluka o izboru – TD-05-24-17 – JN usluga preuzimanja elektronskog računa, štampanja, kovertiranja, prijenosa i dostave
Odluka o izboru – KN-05-02-18 – JN usluga prijevoza radnika na posao i sa posla u 2018. godini
Odluka o izboru – KN-05-03-18 – JN kancelarijskog pribora
Odluka o izboru – KN-05-28-17 – JN čeličnih fitinga
Odluka o izboru – KN-05-04-18 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – TD-05-01-18 LOT 1 – JN usluga osiguranja imovine
Odluka o izboru – TD-05-01-18 LOT 2 – JN usluga osiguranja vozila
Odluka o izboru – KN-05-07-18 LOT 1 – JN rezervnih dijelova za vozila Volkswagen
Odluka o izboru – KN-05-07-18 LOT 2 – JN rezervnih dijelova za vozila Fiat
Odluka o izboru – KN-05-07-18 LOT 3 – JN rezervnih dijelova za vozila Škoda
Odluka o izboru – KN-05-07-18 LOT 4 – JN rezervnih dijelova za vozila akumulatori
Odluka o izboru – KN-05-07-18 LOT 5 – JN rezervnih dijelova za vozila autogume
Odluka o izboru – TD-05-03-18 – JN regulaciono-mjernih setova
Odluka o izboru – PP-05-01-18 – JN rezervnih dijelova za regulacione mjere setove
Odluka o izboru – KN-05-06-18 – JN elektromaterijala za tekuće i investiciono održavanje
Odluka o izboru – KN-05-04-18 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – TD-05-02-18 – JN postrojenja za regulaciju pritiska gasa
Odluka o izboru – TD-05-04-18 – JN predizolovanih čeličnih cijevi i fitinga bez izolacije
Odluka o izboru – KN-05-09-18 – JN bloka kompresora u punionici namijenjenoj za vozila na pogon prirodnim gasom (CNG)
Odluka o izboru – TD-05-05-18 – JN mašinskih radova na zamjeni i održavanju mjerno-regulacionih uređaja
Odluka o izboru – KN-05-08-18 – JN materijal za održavanje čistoće
Odluka o izboru – TD-05-06-18 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – KN-05-10-18 – JN usluga prihvata plaćanja putem POS terminala
Odluka o izboru – TD-05-07-18 – JN opreme za daljinsko očitanje (M-bus sistem)
Odluka o izboru – KN-05-11-18 LOT 1 – JN softvera
Odluka o izboru – KN-05-11-18 LOT 2- JN produženja i održavanja DMS Hermes
Odluka o izboru – KN-05-12-18 – JN opreme sistema tehničke zaštite za videonadzor i protuprovalu
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca
Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca
Odluka o izboru – TD-05-10-18 – JN polietilenskih cijevi za gas
Odluka o izboru – TD-05-09-18 – JN hardvera
Odluka o izboru – PP-05-02-18 – JN usluga provjere sistema upravljanja tehničkom sigurnošću – DVGW TSM
Odluka o poništenju postupka JN – KN-05-16-18 – JN mašinskih i zanatsko-građevinskih radova na izradi i održavanju gasnih instalacija u građevinskim objektima
Odluka o izboru – KN-05-17-18 – JN čeličnih cijevi, pribora i elektroda
Odluka o izboru – KN-05-19-18 – JN ručnog, reznog i mjernog alata
Odluka o izboru – KN-05-20-18 – JN mašinskih i zanatsko-građevinskih radova na izradi i održavanju gasnih instalacija u građevinskim objektima
Odluka o izboru – KN-05-18-18 – JN usluga zaštite prijevoza i prijenosa gotovog novca sa blagajni do banke
Odluka o izboru – KN-05-21-18 – JN opreme i rezervnih dijelova za radio sistem
Odluka o izboru TD-05-11-18 LOT 1 – JN uređaja za lociranje cjevovoda i mapiranje strujeoštećenja na cjevovodu
Odluka o izboru TD-05-11-18 LOT 2 – JN instrumenata za detekciju gasa
Odluka o izboru TD-05-11-18 LOT 3 – JN geodetske opreme
Odluka o izboru – TD-05-11-18 LOT 4 – JN agregata za struju i zavarivanje
Odluka o izboru – TD-05-12-18 – JN regulaciono mjernih setova
Odluka o poništenju postupka KN-05-23-18 radovi na rekonstrukciji UGI
Odluka o izboru TD-05-13-18 radovi na izgrad. dijela DGM Igman Hadžići
Odluka o izboru – TD-05-14-18 – JN usluga čišćenja i održavanja higijene radnih prostora u PTO Butila
Odluka o izboru – KN-05-22-18 – JN opreme za zaštitu zaposlenika na radu i radnih uniformi
Odluka o izboru – KN-05-26-18 – JN građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji dijela objekta Općine Vogošća namijenjenog za Centar za kupce
Odluka o izboru – PRZJN-05-01-18 – JN usluga stručnog usavršavanja uposlenika u skladu sa usvojenim tehničkim pravilima
Odluka o izboru – KN-05-25-18 – JN radova na rekonstrukciji unutrašnjih gasnih instalacija
Odluka o izboru – KN-05-24-18 – JN uređaja za zavarivanje polietilenskih cijevi i fitinga
Odluka o izboru – TD-05-16-18 – JN motornih vozila
Odluka o izboru – KN-05-28-18 – JN led rasvjetnih tijela
Odluka o izboru – KN-05-24-18 – JN PE fiting i ventila za gas
Odluka o poništenju postupka – KN-05-30-18 LOT 2 – JN godiišnje pretplate na tehnologiju MapInfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS aplikacije
Odluka o izboru – PRZJN-05-02-18 – JN usluga ljekarskog pregleda
Odluka o izboru – KN-05-30-18 LOT 1 – JN licenci za softver – aplikaciju za daljinsko ocitavanje mjeraca gasa
Odluka o izboru – KN-05-31-18 – JN sistema za gašenje požara
Odluka o izboru – KN-05-32-18 – JN godišnje pretplate na tehnologiju Mapinfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS aplikacije
Odluka o izboru – KN-05-01-19 – JN usluga prijevoza radnika na posao i s posla u 2019. godini
Odluka o izboru – PRZJN-05-05-19 – JN usluga oglašavanja u dnevnim novinama u 2019. godini
Odluka o izboru – KN-05-02-19 – JN kancelarijskog pribora
Odluka o izboru – TD-05-01-19 – JN tonera i ketridža
Odluka o izboru – KN-05-04-19 – JN čeličnih fitinga
Odluka o izboru – TD-05-02-19 – JN građevinskih radova na distributivnom gasnom sistemu i objektima preduzeća
Odluka o izboru – TD-05-04-19 – JN osiguranja vozila
Odluka o izboru – KN-05-03-19 – JN avionskih karata u 2019. godini
Odluka o izboru – KN-05-06-19 LOT 1 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite videonadzora
Odluka o izboru – KN-05-06-19 LOT 2 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite vatrodojave
Odluka o izboru – KN-05-06-19 LOT 3 – JN usluga pregleda, servisiranja i održavanja sistema tehničke zaštite protuprovale
Odluka o izboru – TD-05-05-19 – JN regulaciono mjernih setova
Odluka o izboru – KN-05-07-19 – JN usluga održavanja servera
Odluka o izboru – KN-05-06-19 – JN ormarica za RMS
Odluka o izboru – KN-05-09-19 – JN kućica (ormara) za samostojeća gasna postojenja
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 1 – JN rezervnih dijelova za vozila Volkswagen
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 2 – JN rezervnih dijelova za vozila Fiat
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 3 – JN rezervnih dijelova za vozila Škoda
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 4 – JN akumulatora
Odluka o izboru – KN-05-08-19 LOT 5 – JN autoguma
Odluka o izboru – TD-05-03-19 – JN elektromaterijala
Odluka o izboru – TD-05-11-19 – JN usluga osiguranja imovine
Odluka o izboru – TD-05-12-19 – JN usluga osiguranja radnika
Odluka o izboru – TD-05-09-19 – JN polietilenskih fitinga za gas
Odluka o izboru – PP-05-01-19 – JN rezervnih dijelova za regulaciono-mjerne setove
Odluka o izboru – TD-05-13-19 – JN postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje protoka gasa
Rješenje po žalbi – TD-05-03-19 – JN elektromaterijala
Odluka o izboru – KN-05-11-19 JN usluga održavanja softvera i sistema za daljinsko očitanje
Odluka o izboru – TD-05-14-19 – JN odoranta THT
Odluka o izboru – KN-05-12-19 – JN rucnog, reznog i mjernog alata
Odluka o izboru – TD-05-10-19 – JN goriva i maziva
Odluka o izboru – TD-05-07-19 – JN mjeraca protoka gasa
Odluka o izboru – KN-05-10-19 – JN usluga strucnog nadzora na izgradnji CNG punionice
Odluka o izboru – TD-05-08-19 – JN gradevinskih radova na izgradnji punionice na prirodni gas u PTO Butile
Odluka o izboru – TD-05-18-19 – JN opreme za daljinsko ocitanje mjerila za gas (M-bus i radijski sistem)
Odluka o izboru – KN-05-13-19 – JN materijala za održavanje čistoće
Odluka o izboru – TD-05-19-19 – JN PE cijevi
Odluka o izboru – KN-05-14-19 – JN usluga servisiranja detektora gasa
Odluka o izboru – TD-05-16-19 – JN radova na izgradnji dijela distributivne gasne mreže na dionici Igman – Hadžici
Odluka o izboru – TD-05-21-19 – JN telekomunikacijskih usluga interneta
Odluka o izboru – TD-05-22-19 – LOT 1 – JN softvera
Odluka o izboru – TD-05-22-19 – LOT 2 – JN produženja i održavanja licenci za DMS Hermes
Odluka o izboru – KN-05-15 19 – JN usluge iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu
Odluka o izboru – TD-05-20 19 – JN nabavka prdizolovanih čeličnih cijevi i
Odluka o izboru – KN-05-17-19 – Rakonstrukcija UGI
Odluka o izboru – TD-05-24-19 – JN rezervnih dijelova za regulaciono sigurnosnu opremu
Odluka o izboru – TD-05-23-19 – JN MRU
Odluka o izboru – TD-05-17-19 – JN hardvera
Odluka o odgađanju postupka TD-05-25-19 licence
Odluka o poništenju – TD-05-22-19 – LOT 4 – JN produženja i održavanja licenci Oracle
Odluka o izboru – TD-05-22-19 LOT 3 – JN godišnje pretplate na tehnologiju MapInfo, Gauss MIAT i Gauss WebGIS aplikacije
Odluka o izboru – TD-05-15-19 – JN opreme za nadogradnju ispitnog sistema za mjerila protoka gasa
Odluka o izboru – TD-05-21-19-01 – JN telekomunikacijskih usluga fiksne i mobilne telefonije

 

 

 

 

 

Translate »