REVIDIRAN PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI KJKP SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO OD COVID-19

S obzirom da je proglašeno stanje prirodne i druge nesreće izazvane epidemijom corona virusa (COVID-19) na području Bosne i Hercegovine od 17.03.2020.godine, Federacije Bosne i Hercegovine od 16.03.2020.godine i Kantona Sarajevo od 18.03.2020.godine, Štab civilne zaštite i Uprava Sarajevogasa revidirala je Plan zaštite i spašavanja ljudi KJKP Sarajevogas d.o.o.Sarajevo od Covid-19 od 15.03.2020.godine. Nove, posebne mjere zaštite donesene su s ciljem zaštite zdravlja radnika  i korisnika usluga Sarajevogasa. Sve radne aktivnosti preduzeća, organizovane su na način da se osigura snabdijevanje svih korisnika prirodnim gasom kao i neometano i stabilno poslovanje.

PREVENTIVNE MJERE

-u skladu sa preporukama nadležnih institucija, donesena je Odluka o reorganizaciji rada kao i radnog vremena u cilju oiguranja zaštite  i zdravlja radnika zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane corona virusom (Covid-19). Odluka  će se primjenjivati od 20.03.2020. godine

-pripremljen  je plan rada organizacionih jedinica i angažmana radnika Sarajevogasa sa smanjenim brojem izvršilaca gdje god je to bilo moguće a kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu , vodeći računa o održivosti sistema urednog snabdijevanja prirodnim gasom građana Kantona Sarajevo

– izvršena je vanredna dezinfekcija svih radnih prostora i prostorija Sarajevogasa (Direkcija Velešići, PTO Butila, CZK Dolac Malta, CZK Stari Grad i CZK Ilidža), od strane ovlaštenog pravnog lica za dezinfekciju

– uveden je pojedinačni sistem ulaska stranaka u centre za kupce i komunalne usluge , uz preventivnu dezinfekciju ruku stranaka. Rad centara ostaje nepromjenjen, ukoliko nadležne institucije ne donesu drugačiju odluku

– radnici su pismeno dobili dodatne smjernice i preporuke za djelovanje u prevenciji zaraze virusima i zaštiti zdravlja, a koje su proslijeđene od nadležnih zdravstvenih ustanova i zavoda (putem e-maila i isticanjem na oglasnim pločama i zidovima i vratima Sarajevogasa)

– zaštitne maske su podjeljene radnicima koji rade na terenu, i sa strankama, a higijenske rukavive svim radnicima Sarajevogasa

– Nabavljena su i podjeljena sredstva za dezinfekciju ruku za radnike koji nemaju redovan pristup sapunima i vodi (radnici sa strankama, radnici na terenu, radnici u dežurnim centrima, radnici u Dispečerskom i Dojavnom centru)

– postavljena su dezinfekciona sredstva u dežurna vozila i u objekte Sarajevogasa

 

Još jednom naglašavamo, bez obzira na proglašenje stanja prirodne i druge nesreće izazvane epidemijom corona virusa (COVID-19), uvođenjem preventivnih mjera, neće biti ugrožena osnovna djelatnost Sarajevogasa d.o.o. Sarajevo , uredno i sigurno snabdijevanje korisnika prirodnim gasom u Kantonu Sarajevo.

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo

coronavirus 2

 

(Izvor: Pixabay)

podjeli sa prijateljima

Translate »