Podsjetnik za kupce-redovna kontrola gasnih kotlovskih postrojenja

Cijenjeni kupci prirodnog gasa,

Podsjećamo Vas da ste, pored servisnih pregleda i održavanja, obavezni izvršiti redovnu kontrolu gasnih kotlovskih postrojenja radi očuvanja sigurnosti, pogonske i tehničke ispravnosti svojih gasnih instalacija i uređaja. U skladu sa članom 13. Uredbe o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/16 od 02.06.2016. godine), te članom 73. Pravilnika o projektovanju, građenju, eksploataciji i održavanju gasnih kotlovnica (Službeni list SFRJ broj 10/90 i 52/90 i Službene novine FBiH broj 26/97), za kotlove toplotnog opterećenja preko 350 kW  je propisano da se jednom godišnje, između ostalog, moraju izvršiti kontrole i ispitivanja sljedećih elemenata i dijelova postrojenja:

 • Sistema za potpaljivanje – funkcionalnost radne faze,
 • Zaštite od nestanka plamena – funkcionalnost i ispravnost,
 • Kvaliteta sagorijevanja,
 • Regulacije protoka vazduha i gasa – Stanje uređaja za rad podesive klapne vazduha i gasa,
 • Gasnih vodova sa pripadajućom opremom,
 • Ručnog zapornog organa – unutrašnja zaptivenost,
 • Regulatora pritiska – funkcionisanje i podešenost, stanje radnih dijelova, podešenost,
 • Sigurnosnih zapornih uređaja – funkcionalnost i unutrašnja zaptivenost,
 • Opreme za automatsko ispitivanje zaptivenosti – funkcionalnost,
 • Sigurnosnog prekidnog ventila – funkcionalnost,
 • Sigurnosnog odušnog ventila – funkcionalnost,
 • Prekidača na pritisak (gasa i vazduha) – funkcionalnost, pravilno podešavanje,
 • Sigurnosnih vremena,
 • Graničnih prekidača – funkcionalnost; podešenost; ispravnost,
 • Uređaja za upravljanje, regulaciju i nadziranje (integralni dio generatora toplote),
 • Regulacione i/ili zaporne dimovodne klapne – ispravnost sistema za upravljanje klapnom,
 • Dimne promahe i uređaja za nadziranje pritiska u ložištu – funkcionalnost i podešenost,
 • Elektrokomandnog panela sa opremom koja je u njega ugrađena,
 • Signalne sijalice – funkcionalnost,
 • Sistema za detekciju gasa – vizuelni pregled; funkcionalnost; baždarenje,
 • i druga propisana ispitivanja.

Kontrole i ispitivanja trebaju provesti lica, mašinske i elektro struke zajedno, stručno osposobljena za tu vrstu poslova. O provedenim ispitivanjima obavezno se sačinjava Protokol u koji se unose svi relevantni podaci i rezultati pregleda i ispitivanja sa zaključkom o ispravnosti i spremnosti postrojenja za siguran pogon.

Izvještaj se čuva kod odgovornog lica za postrojenje i isti mora biti dostupan za uvid ovlaštenim licima distributera gasa i nadležnim inspekcijama.

Pomenute aktivnosti se obavezno provode kod instaliranih kotlovskih postrojenja jediničnog toplotnog opterećenja preko 350 kW, a za ostale korisnike važe kao preporuka i uslov su za bezbjedno korištenje prirodnog gasa.

Pozivamo Vas da sve radove na unutrašnjoj gasnoj instalaciji završite u što kraćem roku, a najkasnije do početka predstojeće sezone grijanja.

Sportska dvorana Dobrinja (4)

podjeli sa prijateljima

Translate »