STAVLJENA U POGON DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA IGMAN-HADŽIĆI

Danas (13.09.2019) godine u Hadžićima je stavljena u pogon distributivna gasna mreža Igman – Hadžići. Izgrađena je u okviru projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman – Hadžići, Općina Hadžići”. Direktorica KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nihada Glamoč , ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Srđan Mandić i načelnik Općine Hadžići  Hamdo Ejubović otvaranjem glavnog ventila ozvaničili su stavljanje u pogon te dionice gasovoda u dužini od 16 km.

Realizacijom ovog projekta, prije svega, uvezan je gasni prsten pritiska p=3(4)bar koji je izgrađen na dionici Hrasnica-Bjelašnica-Igman, a kojim se omogućava snabdijevanje prirodnim gasom iz još jednog pravca. Tako je postignuta sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom u slučaju oštećenja postojećeg gasovoda, te uravnoteženje energetskog bilansa.

Također, izgradnjom ovog gasovoda stvoreni su uslovi za priključenje novih kupaca na lokalitetima kroz koje prolazi gasovod, mogućnost gasifikacije potencijalnih turističkih naselja u općinama: Trnovo, Ilidža i Hadžići, kao i mogućnost razvoja disiributivne gasne mreže u pravcu Pazarića.

Projekat je realizovan u dvije faze. Prvom fazom (04.10-14.12.2018.godine) izvršena je izgradnja polietilenskog gasovoda pritiska p=3(4) bar. Ugrađeno je 4690 metara cijevi, kao i čelični ventil.

Realizacijom druge faze projekta (21.05-10.09.2019.), završena je izgradnja dvolinijske rejonske regulacione stanice pritiska p=8(14,5)/3(4) bar i priljučnog gasovoda za stanicu. Također, u okviru ove faze ugrađeno je 11135 cijevi, kao i tri čelična ventila. Nakon provedenih ispitivanja, novoizgrađena gasna mreža spojena je sa postojećom pritiska p=3(4) bar u Hadžićima. Ovim spajanjem, ispunjen je važan cilj: općine Hadžići i Trnovo dobile su napajanje gasom iz dva pravca. Osim toga, stvoreni su svi preduslovi za nesmetano i kontinuirano snabdjevanje gasom svih korisnika na području općina Ilidža, Hadžići i Trnovo. Tehničko održavanje gasovoda sada je moguće bez obustave isporuke prirodnog gasa prema kupcima na navedenom području.

Projekat je realiziran jer je intenzivnom urbanizacijom rubnih područja grada Sarajeva i prihvatanjem gasa kao energenta u Kantonu Sarajevo, pojavila se potreba za razvojem gasnih mreža u ovim područjima, posebno ako se uzme u obzir veliki broj novoizgrađenih objekata i privrednih subjekata. Također, opštepoznato je da se upotrebom prirodnog gasa utiče na poboljšanje kvaliteta zraka, životnih i radnih uslova stanovništva, te se na taj način osigurava ekonomična i po okolinu čista energetska rješenja. Sve ovo, bili su razlozi da se donese Odluka o realizaciji projekta uvezivanja gasnog prstena na dionici Igman – Hadžići.

Potrebno je istaći i da je zbog nedovoljne razvijenosti gasne infrastrukture u rubnim područjima Kantona Sarajevo, proteklih godina intezivirana sječa šume i korištenje čvrstih goriva za potrebe zagrijavanja, zbog čega se na predmetnom ali i širem području zagađuje zrak.

Vrijednost projketa je cca. 2.300.000 KM, a finansiran je sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo i KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Iz Budžeta Kantona Sarajevo izdvojeno je 1.800.000 KM, a 500.000 KM Sarajevogas izvojio je iz vlastitih izvora.

Kopletan projekat realizovao je KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, a nadzor je vršio Zavod za izgradnju KS.

 

Faze realizacije projekta

 

1

2

IMG-1635f15aa279a568eb18ca6e47275aa2-V

4

5

IMG-ae36b987501928bacbadc38ce822dad5-V

 

 

podjeli sa prijateljima

Translate »