POZIV MEDIJIMA- Realizovan projekat “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići”

Informacija o završetku realizacije projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići”

P O Z I V  M E D I J I M A

Poštovani,

U petak, 13.09.2019.godine u 11.00 sati kod objekta “ Bingo trgovina”, ulica Industrijska zona bb, Općina Hadžići biće održano svečano puštanje u pogon distributivne gasne mreže Igman – Hadžići koja je izgrađena u okviru projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići”.

Stavljanjem u pogon ove dionice gasovoda u dužini od 16 kilometara, pored uvezanosti gasnog prstena 3(4) bar na geografskom području općina Ilidža, Trnovo i Hadžići, osigurava se i snabdijevanje postojećih kupaca prirodnim gasom na predmetnom lokalitetu iz više pravaca. Time se postiže sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom u slučaju oštećenja postojećeg gasovoda i stvaraju se uslovi za priključenje novih kupaca na lokalitetima kroz koje prolazi gasovod.

Molimo vas da planirate dolazak vašeg novinara i ekipe.

KJKP Sarajevogas d.o.o.

 

podjeli sa prijateljima

Translate »