OBJAVLJENA KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA SUBVENCIJU

Na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavljene su konačne liste kandidata koji su ispunili uslove za subvencioniranje troškova izgradnje novih  priključaka stambenih objekata, na distributivnu gasnu mrežu, kao i troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije. Više na: 

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/konacna-rang-lista-kandidata-za-subvencioniranje-troskova-izgradnje-novih-0

https://mpz.ks.gov.ba/aktuelno/obavjestenja/konacna-rang-lista-kandidata-za-subvencioniranje-troskova-rekonstrukcije-0

podjeli sa prijateljima

Translate »