USKORO POČETAK ČETVRTE FAZE PROJEKTA GASIFIKACIJE NASELJA KROMOLJ, SLATINA,POLJINE I ŠIP

U prostorijama Općine Centar, u ponedjeljak 13. maja 2019. godine načelnik dr. Nedžad Ajnadžić i direktorica KJKP „Sarajevogas“ d.o.o Sarajevo gđa. Nihada Glamoč potpisali su protokol o saradnji na realizaciji projekta izgradnje distributivne gasne mreže i priključaka do izlaza iz putnog pojasa u naseljima Kromolj, Slatina, Poljine i Šip. Više informacija na linku….

podjeli sa prijateljima

Translate »