NOVA USLUGA-Dostava računa putem elektronske pošte

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo počev od  01.07.2015.godine uvodi novu uslugu dostavu e-Računa za utrošeni gas putem elektronske pošte (E-maila) i time još više doprinosi očuvanju okoliša.

e-Račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za utrošeni gas. Izgled e-Računa je sadržajno identičan printanom računu koji Vam se sada dostavlja na kućnu adresu.

Da bi Vam se e-Račun dostavljao elektronskom poštom potrebno je zatražiti aktivaciju usluge popunjavanjem Zahtjeva za dostavu računa putem elektronske pošte. Obrazac zahtjeva možete preuzeti na slijedećem linku:

ili popuniti dolaskom u prostorije bilo kojeg Centra za kupce.

Zahtjev za aktivaciju usluge može podnijeti kupac prirodnog gasa ili njegov opunomoćenik.

Korisnicima usluge dostave računa elektronskim putem KJKP Sarajevogas d.o.o.Sarajevo će, nakon aktivacije usluge, ispostavljati i printane račune korištenjem poštanskih usluga u naredna tri mjeseca. Po isteku tog perioda prestaje dostava printanih računa na kućnu adresu korisnika.

podjeli sa prijateljima

Translate »