POZIV MEDIJIMA- Realizovan projekat “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići”

Informacija o završetku realizacije projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići” P O Z I V  M E D I J I M A Poštovani, U petak, 13.09.2019.godine u 11.00 sati kod objekta “ Bingo trgovina”, ulica Industrijska zona bb, Općina Hadžići biće održano svečano puštanje u pogon distributivne gasne

Translate »