STAVLJENA U POGON DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA IGMAN-HADŽIĆI

Danas (13.09.2019) godine u Hadžićima je stavljena u pogon distributivna gasna mreža Igman – Hadžići. Izgrađena je u okviru projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman – Hadžići, Općina Hadžići”. Direktorica KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nihada Glamoč , ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Srđan Mandić i načelnik Općine Hadžići  Hamdo Ejubović

POZIV MEDIJIMA- Realizovan projekat “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići”

Informacija o završetku realizacije projekta “Uvezivanje gasnog prstena pritiska p=3(4)bar na dionici Igman- Hadžići, Općina Hadžići” P O Z I V  M E D I J I M A Poštovani, U petak, 13.09.2019.godine u 11.00 sati kod objekta “ Bingo trgovina”, ulica Industrijska zona bb, Općina Hadžići biće održano svečano puštanje u pogon distributivne gasne

Translate »