DODJELA PRIZNANJA NAJUSPJEŠNIJIM KOMPANIJAMA

Gala večer u okviru privrednog događaja ”100 najvećih” održana je 26.09.2018.godine na Ilidži, gdje su dodijeljena priznanja najuspješnijim kompanijama u Bosni i Hercegovini.  Priznanje je dobila i kompanija KJKP Sarajevogas d.o.o.  koja je svrstana na  85.mjesto po ostvarenom prihodu u 2017.godini.  Priznanje je  uručeno Generalnoj direktorici Sarajevogasa, Nihadi Glamoč.  Vise na www. poslovnenovine.ba 

SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove pružanja podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.  

Završena treća faza projekta gasifikacije naselja Kromolj i Poljine

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa direktoricom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ Nihadom Glamoč i saradnicima otvorio glavni ventil na distributivnom gasovodu čime je ozvaničen završetak radova treće faze projekta izgradnje distributivne gasne mreže u naseljima Kromolj i Poljine. Vrijednost ove faze projekta je 406.230 KM, a sredstva je obezbjedila općina Centar

Nihada Glamoč ponovo imenovana za Generalnu direktoricu Sarajevogasa

Na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 13.09.2018. godine donesena je odluka o ponovnom imenovanju Nihade Glamoč za direktoricu KJKP „Sarajevogas“  d.o.o. Sarajevo za mandatni period od četiri godine. Povjerenje koje joj je iskazao Nadzorni odbor rezultat je dosadašnjeg dobrog rukovođenja i ostvarenih pozitivnih rezultata u svim segmentima poslovanja Preduzeća. Nihada Glamoč je na čelu Sarajevogasa od septembra

Translate »