Učešće Sarajevogasa na regionalnoj konferenciji

Dana 26.03.2018.godine, u hotelu Bristol u Sarajevu, Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je organizovao regionalnu konferenciju Kako jačati dobro upravljanje u javnim preduzećima?,  na kojoj je  TI BiH prezentovao istraživanje o  upravljanju u javnim preduzećima u BiH, koje je rađeno na uzorku od 100 javnih preduzeća. Na konferenciji je  prezentovana praksa u zemljama  Zapadnog Balkana, Hrvatske

Susret sa poslovnim partnerima

Dana 13.03.2018.godine u poslovno-tehničkom objektu Butila, Sarajevogas je organizovao susret  sa poslovnim partnerima. Povod za organizaciju sastanka je unapređenje poslove saradnje na realizaciji projekta izgradnje i rekonstrukcije gasnog sistema Kantona Sarajevo.  

Translate »