POTPISIVANJE SPORAZUMA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo iz Budžeta za ovu godinu obezbijedilo je 501.000 KM za subvencioniranje priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Sarajevogas”.  VIŠE    http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/mjera-iz-kantonalnog-plana-zastite-okolisa-kanton  

ČESTITKA

Svim našim korisnicima usluga, partnerima i saradnicima želimo sretne predstojeće praznike i uspješnu 2018.godinu. KJKP Sarajevogas  d.o.o.    

OBAVIJEST

U jutarnjim satima, dana 25.12.2017. godine,  dispečerski centar  Sarajevogasa je zaprimio dojavu o prisustvu mirisa gasa na adresi Ferhadija br.19 , poslovni prostor, treći sprat. Ekipa Sarajevogasa je u kratkom roku bila na datoj adresi  i na licu mjesta je konstatovala da se u ulazu osjeti jak miris propan-butan gasa. Odmah su obaviješteni svi stanari

Translate »