SERVISNA INFORMACIJA

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je u petak 23.11.2018.godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Vogošća, planirano otvaranje Centra za komunalne usluge. U novom Centru korisnici će bez provizije moći plaćati račune za usluge KJKP „Sarajevogas“, KJKP „Vodovod i kanalizacija“, KJKP „Rad“ i „Bags – Energotehnika“, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati, a

SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

U POSJETI KJKP „SARAJEVOGAS“ D.O.O. SARAJEVO POSLOVNO UDRUŽENJE „KOMDEL“ IZ BEOGRADA

  Predstavnici 15 komunalnih preduzeća iz Srbije, okupljeni u poslovno Udruženje „Komdel“ borave u posjeti Kantonu Sarajevo. U okviru radne posjete, koju  je organizovalo Udruženje/udruga poslodavaca komunalne privrede FBiH, obišli su poslovno-tehnički objekat KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo u Butilama. Sa Izvršnim direktorom Sektora Razvoja i marketinga Nusretom Palavrom razgovarali  su o organizaciji rada u preduzeću, kao i mogućnostima razvoja distributivne mreže u Kantonu.

ODRŽANA KONFERENCIJA „ DANI PRIMJENE PRIRODNOG GASA“

„Dani primjene prirodnog gasa“ naziv je konferencije koja je održana 14.11.2018. u Sarajevu. Ovaj stručni skup organizovao je Istraživačko razvojni centar za gasnu tehniku – IGT d.o.o, uz podršku partnera KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Direktorica Sarajevogasa d.o.o. Nihada Glamoč tokom prezentacije o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona, istakla je da 20 hiljada domaćinstava imaju mogućnost ,

Translate »