Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove pružanja podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.  

Održana Radionica o prezentaciji projekta „Harmonizacija legislative i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope”

U organizaciji Udruženja za gas u Bosni i Hercegovini (GASBIH) 03. oktobra 2017. godine održana je radionica povodom pripreme 27. sjednice Koordinacionog odbora projekta „Harmonizacija legislative i tehničke regulative u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope”. Radionica je održana u prostorijama Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku (IGT), koji ima ulogu Sekretarijata GASBIH, ali i Sekretarijata navedenog

Translate »