Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji

Dana 25.09.2017.godine direktori preduzeća KJKP ViK Sarajevo , KJKP Toplane Sarajevo i KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji za oblast daljinskog očitanja mjernih mjesta u zgradama kolektivnog stanovanja. Predmet sporazuma je očitanje mjerila putem daljinskog očitanja koristeći GSM/GPRS sistem za prenos podataka. Koncept zajedničkog  sistema za daljinsko očitanje je da svako

Translate »