SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku vikenda ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove pružanja podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

POTPISIVANJE SPORAZUMA

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo iz Budžeta za ovu godinu obezbijedilo je 501.000 KM za subvencioniranje priključaka individualnih stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Sarajevogas”.  VIŠE    http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/mjera-iz-kantonalnog-plana-zastite-okolisa-kanton  

ČESTITKA

Svim našim korisnicima usluga, partnerima i saradnicima želimo sretne predstojeće praznike i uspješnu 2018.godinu. KJKP Sarajevogas  d.o.o.    

Translate »