SERVISNA INFORMACIJA

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.    

POSJETA STUDENATA MAŠINSKOG FAKULTETA

Stručno-edukativna posjeta studenata IV godine Mašinskog fakulteta Sarajevo Dana 12.04.2019.godine studenti četvrte godine energetskoprocesnog odsjeka sa Mašinskog fakulteta su posjetili poslovno –tehnički objekat Sarajevogasa na Butilama. Cilj posjete je doprinos kvalitetnijem i sveobuhvatnijem obrazovanju budućih inžinjera. Putem stručne posjete studenti su imali priliku da se upoznaju  sa ulogom i značajem Sarajevogasa u snabdijevanju Kantona Sarajevo

Održan Simpozij upravljanja komunalnim otpadom, upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u FBiH

Danas (28.03.2019) u organizaciji Udruženja/Udruge poslodavaca komunalne privrede u FBiH, održan je „Drugi simpozij upravljanja komunalnim otpadom,upravljanje vodama i energetskom efikasnošću u Federaciji BiH“. Na Simpoziju, predstavnici javnih komunalnih preduzeća prezentirali su planirane i projekte dobrih praksi, iskustva i primjene savremenog upravljanja komunalnim otpadom,upravljanje vodama,energetskom efikasnošću i upravljanje grobljima u FBiH.  Direktorica Sarajevogasa, gđa. Nihada

Više od dva kilometra nove gasne mreže u naseljima Dobroševići i Aneks

Potpisan je Protokol o izgradnji dijela distributivne gasne mreže u dijelovima Općine Novi Grad. Protokol su danas (26.03.2019) potpisali Nihada Glamoč, direktorica KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo i Kenan Bukva, šef odsjeka komunalnih poslova i saobraćajne infrastrukture Općine. Riječ je o nastavku projekta gasifikacije čiji je cilj da se naseljima na području Općine omogući korištenje prirodnog gasa kao okolinski

Translate »