Servisna informacija

Isporuka prirodnog gasa za Kanton Sarajevo se odvija bez problema i sve tarifne kategorije kupaca (KJKP Toplane, Domaćinstva, Velika privreda i Mala privreda)  su uredno snabdjevene gasom. U toku predhodnog dana ekipe Sarajevogasa su obavljale redovne poslove podrške kupcima i preventivne kontrole na gasnom sistemu.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA prijavljenih na javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo (objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje” dana 16.06.2017. godine)

Translate »